E-mail:  federica.markova@gmail.com      Telefon:  +420 603 841 964
Sledujte nás na facebooku:

Marie Zítková

774 086 005
274 817 132
marie.zitkova@centrum.cz

Narozena v roce 1943 v Bratislavě, od 3 let působím v Praze. Po ukončení gymnázia jsem maturovala na SPŠ stavení – obor  vodní hospodářství. Dlouhých 37 let jsem jako vodohospodář působila v podniku Povodí Vltavy. V roce 1998 jsem ukončila pro své nové směřování studium U3V „ Prevence v medicíně“ na 2. Lékařské fakultě UK s obhajobou tématu „Osteoporózy se nemusíme bát ?!“

 

Zájem o celostní přístup ke zdraví nastal po dvanáctiletém hledání východiska z trvale se zhoršujícího zdravotního stavu, s přibýváním sledování na mnoha klinikách – částečný invalidní důchod po dobu 12 let. Pochopením omylů a novým přístupem k rozvoji osobnosti při využití postupů celostní medicíny došlo k návratu k ideálnímu zdraví – již 14  rok  bez chemických léků i bez onemocnění působím při plném nasazení.

 

Absolvované kurzy,  semináře a studium  k profesnímu zaměření celostního přístupu k fyzickému i duševnímu zdraví :

 

   • v letech 1996 – 2005  – spolupráce a přednášková činnost v Institutu celostní medicíny Mud. Josefa Jonáše
   • od roku 1999 členem Sdružení učitelů jógy
   • studium Duchovní školy Harmonie Dr. Evy Puklové
   • trvalé vzdělávání se v oborech zahrnujících celostní přístupy a rozvoj osobnosti: – kurzy Ing. Tichanovského- zdravé klouby, páteř, zrak; MUDr. J.Jonáše – informační, detoxikační medicína,  Čehovského –Autopatie , certifikované semináře – Archandělské léčení světlem; Sebedůvěra a sebepřijetí; dlouholetá účast na Konferenci holistické medicíny
   • jako zakladatelka a předsedkyně OS Regeneračního centra Harmonie, již 15 let vytvářím širokou programovou nabídku společného tvoření – Plnohodnotný život 3. tisíciletí ve zdraví a radosti: týdenní harmonizační pobyty v lázních; celostátní semináře ap,  s využitím netradičních metod celostního přístupu nejnovějších poznatků komplementární medicíny – bohatá nabídka pro všechny věkové kategorie
   • v rámci poradenství životního stylu „Návrat ke zdraví a předcházení onemocnění“ 15 let působím jako terapeut, poradce, kdy u klienta odhaluji kořeny a příčiny onemocnění z celostního pohledu s přístupem k jedinečnosti klienta
   • od roku 1989 vedu celoročně v Praze harmonizační cvičení s prvky jógy
   • přednášková činnost mnoha témat po celé ČR i SR, vystupování v rozhlase-nový přednáškový cyklus Tvořivostí k životu ve zdraví a radosti z Bytí
   • přednášková činnost na sympoziích, konferencích a kongresech celostní medicíny
   • besedy se žáky ZŠ, SŠ i VŠ s důrazem na pochopení péče o správnou funkci imunitního systému, sebe sama ve své jedinečnosti a zároveň zodpovědnosti za svůj život v rámci celého společenství na planetě Zemi; též -Zdravá matka – zdravé dítě.
   • rozhovory v časopisech s tematikou zdravý životní styl ( Regenerace, Meduňka, Astro) a v knihách ( Mezi nebem a zemí, Hvězdy ezoterického nebe )
   • zapojení se do Proměny společnosti – KRUH ZEMĚ, ČESKÁ KONFERENCE

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY – lektorka a terapeutka celostního, holistického přístupu :

Poradenství  – v rovině fyzického těla – odhalení příčiny oslabení organizmu – návrh  detoxikace, vyživení  a nastolení                                 dobré funkce imunitního systému

                        – v rovině  duševní –  emocionální vyrovnanost a osobní růst  – holistický přístup k jedinečnosti

                           lidské bytost i  – terapie  –   Síla odpuštění    – nalezení sebepřijetí a sebelásky,  úprava vztahů

 

Přednášky, semináře, vedení ozdravných pobytů.   Dvakrát v týdnu harmonizační cvičení v Praze – pondělí ve

Strašnicích, ve čtvrtek na Vinohradech

 

Spolupráce pro Proměnu společnosti  –  KRUH ZEMĚ

Hnutí – Cesta odpovědné společnosti

Spolupráce s časopisem  Regenerace