E-mail:  federica.markova@gmail.com      Telefon:  +420 603 841 964
Sledujte nás na facebooku:

SRT – Spiritual Response Therapy

robert-e-detzlerSpiritual Response Therapy – metoda spirituálního léčení, ve které se pracuje se záznamy duše, které systém identifikuje a čistý prostřednictvím Vyššího Já klienta a praktikanta. Autorem této metody je pan Robert Detzler z USA.

Akašické záznamy duše, které obsahují všechno, co duše prožila od stvoření až po přítomný okamžik (včetně programů týkajících se budoucnosti), v sobě nesou také všechny disharmonické programy včetně všech negativních emocí a omezujících myšlenek. Tyto podvědomé programy často nutí člověka myslet, cítit a jednat způsobem, který je v rozporu s jeho nejvyššími zájmy a brání mu, aby mohl zcela svobodně a plně prožít svůj život. Výsledkem těchto negativních programů jsou také duševní choroby. Rovněž všechny fyzické choroby, vzniklé nahromaděním stresů, jsou materializovanou podobou negativních programů.

Ten fakt, že SRT odstraní všechny negativní bloky z podvědomí a všechny myšlenky a návyky bránící pravému uvědomování si reality doslova znamená, že je člověku vymazána negativní informace, a tudíž může začít život s čistou myslí. Negativní informací se myslí zákonitost příčiny a následku, tedy to, že je člověk zodpovědný za svůj život, jeho kvalitu a budoucnost.

 

SRT pomáhá člověku uvědomit si pravdivý stav věcí. Je tak velice účinnou terapií vedoucí k čistotě mysli a uvědomění si našich nejvyšších lidských hodnot. Je tedy na člověku, aby si čistou mysl a vyšší stav vědomí, ke kterému jej SRT pozvedne, udržel a dál se vlastním úsilím duševně vyvíjel.

Za pomocí SRT se člověk zbavuje také fyzické nemoci. Vyčištění negativních podvědomých programů způsobí, že už nepotřebuje nemoc jako nástroj sebeuvědomovacího procesu. Proces sebeuvědomování byl totiž naplněn prostřednictvím terapie SRT.

SRT čistí neboli odprogramovává například:

Předprogramované nemoci (některé duše přicházejí na svět s různými nemocemi, které si ve stavu mezi smrtí a novým zrozením – v tzv. bardu – naprogramovaly)

 1. Předprogramovanou smrt
 2. Přivtělené duše z aury i z těla
 3. Vyčistí celý dům od neobvyklých úkazů a negativních Energií
 4. Očistí i zemřelé, kteří se ještě nenarodili
 5. Pomůže odstranit překážky na prosperitě, neboť očišťuje od jakýchkoliv slibů a přísah z minulých životů (např. klášterního slibu chudoby)
 6. Vyčistí celé okolí tím, že spolu s čištěním mysli člověka pracuje i na lidech, kteří se na jeho programech nějak zúčastnili
 7. Slaďuje partnerské a mezilidské vztahy, neboť vymazává jakékoliv vzájemné negativní energie.
 8. Čistí také zvířata a rostliny
 9. Pomocí SRT je možné provést restrukturování mozku, vyčištění negativních základny života a její přeměnu na pozitivní.

Pomůže řešit:kyvadlo

 • Psychická traumata, únavu, deprese, strachy, fobie
 • Problémy s učením, stresem, soustředěním
 • Testování, kterých vitamínů, minerálů máte v těle nedostatek
 • Diagnostika a náprava zablokované a disharmonické čakry
 • Diagnostika a čištění aury
 • Psychický stav, odolnost, celkové zdraví a mnoho dalšího

Často již po jednom čištění pomocí SRT se může člověk zbavit různých alergií, bolestí a jiných problémů. Je výhodou, že při aplikaci SRT není třeba podstoupit náročné regrese do věku příčiny. Při terapii SRT se naše podvědomí, v němž jsou uloženy příčiny naprosté většiny našich problémů, čistí efektivněji, rychleji a hlavně bezbolestně.

solar_violet_flame