E-mail:  federica.markova@gmail.com      Telefon:  +420 603 841 964
Sledujte nás na facebooku:

Feng Shui-vítr a voda

Feng shui učí jak nás ovlivňuje okolí a jeho základním cílem je zvýšit kvalitu života tak, abychom žili v souladu s přírodními silami.

Toto učení vzniklo už před tisíciletími. Naši předkové poznali, a to nezávislé na sobě ve všech částech světa,  že život obyvatelstva ovlivňuje okolní krajina a specifické podnební podmínky. Z toho se v jednotlivých koutech zeměkoule  vyvinul osobitý stavební styl, neboť lidé chtěli žít v harmonii s přírodou a využívat pro sebe její síly. Feng shui je čínská verze vědění o harmonické stavbě a harmonickém bydlení, které v Číně po mnoho generací utvářelo každodenní a rodinní život.

Obnovením přirozené rovnováhy v sobě a kolem sebe a vytvořením příznivé energie v domě nastolíme správné prostředí pro zlepšení všech aspektů svého života. Feng shui to vykonává prostřednictvím stimulace jednoho ze tří typů dobrého osudu neboli štěstí. Všichni jsme ovlivňování „Tien Chai“ čili nebeským štěstím, v němž se rodíme a které je mimo náš vliv. Feng shui se zaměřuje na našeho zemského štěstí neboli „Ti Chai“, tedy štěstí, které odpovídá našemu prostředí, přináší změny a zvyšuje šance na úspěch. Nicméně to může dosáhnout své maximální síly pouze s podporu „Ren Chai“ – lidským štěstím, které vytváříme sami když se chopíme příležitostí, které nám Ren Chai nabízí. Pokud opravdu chceme využit svůj život co nejlépe, musíme se stát aktivní součástí tvorby svého štěstí.

Feng shui je starobylé a mytické umění, které se překládá jako vítr a voda. Vítr představuje kosmické, časové a numerologické toky energie, jakož i kyslík a vzduch. Voda naproti tomu značí fyzickou krajinu, jež nás obklopuje, vodní toky, cesty a silnice. Voda „shui“ je podpěra života, bez niž nemůže nic existovat. Pohyb vzduchu, tedy vítr neboli „feng“, funguje jako přepravce vody a je stejně nezbytný k přežití. Jelikož obojí je obsaženo v krajině, vítr a voda roznášejí jemný proud elektromagnetické energie (qi) i po zemi.

Qi se někdy překládá jako dech života nebo dračí dech a rozeznáváme tri základní tipy. „Tien qi“ je ovládán nebesy a nemůžeme ho ovlivnit. „Ti qi“ je obsažen v tepnách země a je příčinou, proč na nás mají vliv krajina a prostředí. „Ren qi“; se pohybuje mezi nebesy a zemí a je nesen větrem a vodou. Číňané symbolizují zemi jako tělo draka a potoky a řeky jako dračí krev; obojí roznáší qi po celém vesmíru. Abychom nalezli nejpříznivější prostředí pro svůj život potřebujeme určit místo s co nejlepším Ti qi. Dalším stupeň je podpoření pohybu volně proudícího qi. Podíváme se, jak určit pohyb qi, odstranit negativní vlivy a obecně zlepšit jeho tok.